Ascaped

Ascaped is speciaal ontworpen om samenwerkend spelen tussen kinderen mét en zonder autisme te stimuleren. Ascaped wordt gespeeld in groepjes van drie kinderen in de categorie van 10 tot 12 jaar. Elk kind heeft een eigen tablet voor het spel, de tablets zijn middels een lokaal netwerk met elkaar verbonden.

Ascaped is gebaseerd op kenmerken van een escaperoom, waarbij samenwerken noodzakelijk is om het spel succesvol te doorlopen. Elke speler komt in een eigen variant van dezelde kamer, elk op een ander tijdstip. In elke kamer vinden de spelers verschillende objecten en aanwijzingen om de mysterieuze verdwijning van een meisje op te lossen. Om verder te komen in het spel, zullen de spelers met elkaar moeten uitwisselen welke objecten en aanwijzingen ze gevonden hebben. Veel van de puzzels in het spel, kunnen alleen opgelost worden met informatie uit de drie verschillende kamers. Door het samenbrengen van informatie, het openen van sloten en het vinden van nieuwe aanwijzingen, zullen de spelers steeds verder komen in het scenario.

Het scenario is zo opgebouwd, dat er veel variatie zit in de puzzels, zodat het scenario uitdagend en spanend blijft. Binnen het scenario wordt er veel gevarieerd met welk kind de essentiële informatie heeft om een puzzel op te lossen. Hierdoor zal elk kind op verschillende momenten de leiding moeten nemen, en op het andere momenten juist moeten faciliteren, of op zijn beurt moeten wachten. Zo worden de spelers gedwongen verschillende rollen aan te nemen, en te variëren met de sociale vaardigheden die op dat moment en vanuit een bepaalde rol gepast en effectief zijn.

Zodra de spelers minder goed gaan communiceren, of een bepaald kind continu de leiding zoekt of juist erg passief is, zal de kans om het scenario succesvol te voltooien minimaal zijn. Wel is er dan mooi materiaal om met de groep kinderen op te reflecteren.

Ascaped is ontworpen om leeftijdsgenoten op een leuke manier met elkaar te laten samenwerken, maar ook om ze een leuke gezamenlijke ervaring te bieden. Dit kan bijdragen aan de integratie van kinderen met autisme in hun klas, en kan het wederzijds begrip tussen kinderen vergroten.

Ascaped biedt een concrete tool om kinderen op een natuurlijke manier met elkaar te laten communiceren en interacteren. Ascaped doet een beroep op het daadwerkelijk toepassen van sociale vaardigheden in de praktijk, waarmee er een brug geslagen wordt tussen de meer traditionele sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen met autisme, en het daadwerkelijk sociaal interacteren met leeftijdsgenoten in de klas. Door na een sessie actief met de groep kinderen of één van de kinderen specifiek te reflecteren, kunnen er inzichten vergaard worden in het eigen sociaal functioneren.