Mijn Strip

‘Mijn Strip’ is een digitale tool waarmee basisschoolleerlingen in de leeftijd van 8 – 12 jaar hun eigen persoonlijk stripverhaal kunnen maken. Door het invullen van een vragenlijst kunnen kinderen aangeven waar ze goed in zijn, op welke manier zij het beste functioneren in de klas en hoe je het beste met hun om kunt gaan. Het resultaat rolt er als een stripverhaal uit met het kind in de hoofdrol. Voor de strip maakt het kind een op zichzelf lijkend stripfiguur. De stripfiguren Daan of Tess in de tool helpen de leerlingen bij het maken van de strip.

De insteek is dat als ieder kind ongeacht zijn of haar achtergrond en beperking aangeeft waar hij goed in is, wat hij lastig vindt en waar hij of zij moeite mee dat een positief effect heeft op het pedagogisch klimaat in de klas en bijdraagt aan vriendelijk onderwijs.

Het design is gebaseerd op het idee dat ieder mens uniek is en ieder mens een eigen unieke set eigenschappen heeft. ‘Mijn Strip’ is ontworpen met het idee begrip te creëren tussen kinderen in de klas. De tool is zo gemaakt dat kinderen met een ASS de tool ook kunnen invullen. Het eindresultaat vergemakkelijkt de communicatie over persoonlijke verschillen in een sociale context (klas, therapieroep).

De wijze waarop kinderen (moeten) interacteren met elkaar – bij het maken en het achteraf bespreken van hun eigen strip – is onderdeel van de interventie. Hiervoor is een instructie / draaiboek, zodat kinderen elkaar nodig hebben en op een bepaalde wijze met elkaar in gesprek moeten (over gevoelens, iets vragen aan een ander en zeggen waar je last van hebt, iets leuks te zeggen over een ander).

Ondanks dat het Mijn Strip een van de resultaten is vanuit een project om sociale vaardigheden bij kinderen met autisme te vergroten, legt deze tool bewust niet de nadruk op het hebben van een ASS en is het ook voor andere kinderen erg bruikbaar.