Over SoVaTass

Kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) hebben een verhoogd risico een achterstand op te lopen in hun sociale ontwikkeling. Zij kunnen zich vaak moeilijk in anderen verplaatsen en hebben moeite met sociale interactie. In de behandeling van kinderen met ASS wordt ingezet op het trainen van deze sociale vaardigheden (SoVa). Recent onderzoek toont echter aan dat deze SoVa-trainingen weinig effect hebben, met name in de leeftijd van 8-12 jaar (Dekker et al, 2015). Om het effect van de SoVa-trainingen te vergroten wordt in dit project een zogenaamde Behaviour Change Support System (BCSS) ontwikkeld. Dit BCSS bestaat uit een aantal (digitale) toepassingen die met elkaar een logisch samenhangend geheel vormen, passend bij de doelen en methodische kaders die professionals hanteren in de SoVa-trainingen. De toepassingen zijn gericht op het bevorderen van belangrijke c.q. vaak benodigde vaardigheden in sociale interactie.

Het SoVaTass project is een samenwerkingsverband tussen de lectoraten Zorg voor Jeugd, Zorg & Innovatie in de Psychiatrie en iHuman (NHL Stenden Hogeschool), het lectoraat User-Centered Design (Hanzehogeschool) en het lectoraat ICT innovatie in de Zorg (Windesheim). Daarnaast wordt samengewerkt met zorgaanbieders van kinder en jeugdpsychiatrie in Noord Nederland (Accare, Kinnik en GGZ Drenthe), diverse scholen basis- en voortgezet onderwijs in Noord-Nederland, het RGOc, Rijksuniversteit Groningen en het kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie.