RTV Noord: ‘Ik zag niet dat ze verdrietig was, toen werd ze ineens boos’

Geschreven door: Eva Hulscher (RTV Noord) Iemand om hulp vragen, emoties bij de ander herkennen, weten wanneer je juist even je mond moet houden. Voor kinderen met autisme is dit soort sociale vaardigheden vaak lastig. NHL Stenden Hogeschool ontwikkelde daarom speciale games. Dat gebeurde samen met andere hogescholen, de zorg, het onderwijs en de kinderen zelf. Zo leren kinderen al spelenderwijs hun sociale vaardigheden te verbeteren. Bestaande training saai Volgens Annelies de Bildt van GGZ-instelling Accare werken bestaande trainingen niet goed, omdat kinderen ze saai vinden en deze bovendien in de praktijk niet toepassen.  'Games maken het leuker om hun huiswerk te doen en ze kunnen de games spelen op de plekken waar ze in het dagelijks leven zijn.'  Postbode spelen De 11-jarige Jeep Schreuder heeft autisme en dacht mee…
Read More

Kenniscentrum KJP: Betere sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autisme

Kinderen en jongeren met een vorm van autisme kunnen zich vaak moeilijk in anderen verplaatsen en met hen omgaan. Behandelaars zetten in op het trainen van sociale vaardigheden, maar dit heeft vaak weinig effect. In het project ‘Sociale vaardigheidstraining van kinderen met een autisme spectrum stoornis’ (SOVATASS) werken onderzoekers, onderwijs, behandelaars en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen om de behandeling te verbeteren en opgedane kennis te verspreiden. Het project is nu halverwege en levert een toolbox met meerdere digitale werkvormen op. Klik hier om het gehele bericht te lezen.
Read More

Project SoVaTass van start

Hogeschool NHL zal onderzoek doen naar nieuwe instrumenten om kinderen met autisme te helpen. Dat doen ze onder andere in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, Windesheim en zorginstellingen Accare en Kinnik.  Lees hier het gehele nieuwsberiocht bij Omrop Fryslan. 
Read More